• Sökande måste anse sig vara en aktiv utövare av sex som sport och ha varit aktiv medlem i minimum 3 år. Du ska även vara tävlande och ha certifikat inom sex sport. 
  • Självklart är din ambition att framöver, på ett mer regelbundet sätt, agera som sex – coach. Även du som redan har en grundutbildning som sex – tränare kan söka – då du nu vill fortbilda dig för att ta din karriär till nästa steg. Minimiålder är 18 år.
  • Vår ambition är att det blir en bra geografisk spridning bland stipendiaterna.