Alla medlemmar har möjligheter att söka stipendier. Ett stipendium kan delas ut till en individ eller grupp för att stödja deras aktivitet. I just vårt fall är stipendierna direkt kopplade till utbildningar inom sex. 

Med stipendium har du möjlighet till att få ett ekonomiskt bidrag som gör att du kan förverkliga din dröm om att bli en sex coach eller förbättra den kunskap som du redan har. 

SSF delar under året ut olika stipendier:

Minimum fem (5) stycken motsvarande värdet av 3 000 kr vardera.

Minimum tio (10) stycken motsvarande värdet av 1 500 kr vardera.