SEX AKTIVITET SOM TRÄNING OCH SPORT

 

Ordet sport kommer från det fornfranska ordet de[s]port. Den ungefärliga betydelsen ”nöje” och ”tidsfördriv” (jämför ”fritidsnöje”). På engelska heter det sports där det ursprungligen betydde något i stil med nöje. I äldre svenska syftade sport på friluftsnöjen som jakt och sportfiske.  

Sex är aktivitet som involverar fysisk ansträngning och skicklighet där en individ eller ett team tävlar mot en annan eller andra för underhållning.

När det gäller sport, kvinnan sågs som ett komplement till mannen och framställdes som känslig, moderlig och intuitiv i början av 1900 talet. Sport skulle göra män av pojkar, och blev därigenom en ”onaturlig” verksamhet för flickor. Flera av dessa ”dygder” uppfattas ofta som typiskt manliga. SSF organisera människor och framställer sex som en av dem viktigaste komponenter i deras liv.

 

SSF vill att de ska träna och bli bättre och bättre till sig själva främst och med deras utveckling i senare skede för att bli bättre till andra med.

Kan vi träna hårt för att bli bra i sex?

Vi kan träna på amatör eller elit nivå?

Oavsett om vi tränar på amatör eller elit nivå resultat kommer att bli alltid nästan detsamma, och det betyder att alla bli lyckliga.

Många par vill ha utmaning i sex. En av många par är Jönköpings par Therese och Hunter Mabon som valde att anta en sexutmaning.

– Vi insåg plötsligt att vi hade haft sex i hundra dagar – och sen bara fortsatte vi, berättar Therese.

Paret, som varit just ett par i 30 år, bestämde sig för att sikta på att ha sex i 200 dagar.

Och sen i 500 dagar. Till slut kunde Therese och Hunter konstatera att de haft sex i över 1 000 dagar i sträck.

– Det hjälper att vara en tävlingsmänniska, berättar Hunter Mabon. 

När det gäller sport historien, kvinnan sågs som ett komplement till mannen och framställdes som känslig, moderlig och intuitiv i början av 1900 talet.

SSF tränar aktivt mot stigmatisering, (även om dagens förklaring i övriga världen är annorlunda)

SSF fortsätter att träna aktivt med jämlikhet mellan kvinnor och män.

Tävlingsidrotten är också en av de få kvarvarande kulturer i vårt samhälle där kvinnor och män hålls åtskilda som i början av 1900-talet. Redan i barnaåren tränar och tävlar flickor och pojkar för sig. Varför?

Detta trots att det under dessa år (pojkar och flickor) i de allra flesta sammanhang inte finns någon skillnad i prestationsförmåga eller intresse.

Detta är svar att makthavaren utnyttjar små barn för att lära dem tortyr och maktstruktur.

Undermedvetet framställa falsk teori både till pojkar och flickor att dem är olika vilket tydligt framställer kvinnor som svagare i tydigt ålder. Det är bra början för män att i framtiden manipulera, tortera och utöva sin makt mot kvinnor.

SSF vill inte skapa onödiga fördelningar mellan kvinnor och män. 

Utvärdering av idrotten kan således påstå att idrotten socialiserar sina deltagare till en uppfattning om vikten av att en åtskillnad mellan könen upprätthålls, vilket också implicerar ett visst maktförhållande dem emellan. 

Tävlingsidrotten bidrar starkt till upprättandet och bibehållandet av en viss genusordning.

Tävlings sport kan med andra ord fylla en rad olika funktioner för både individen och samhället. 

Redan i förordet till visionsdokumentet fastslås den höga am Tomas Petersons resonemang om föreningsfostran och tävlingsfostran nivån med påpekandet att idrottslig verksamhet syftar till att ”utveckla människor positivt i alla avseenden” och att idrottsrörelsen därmed vill verka för ”ett bra samhälle”.

Utgångspunkten är att alla som söker sig till föreningslivet skall vara välkomna och ges möjlighet att delta och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

Även demokratiaspekter är viktiga, det vill säga att ideell verksamhet ska uppmuntra till engagemang och delaktighet. Den andra formen, tävlingsfostran, utgör på motsvarande sätt idrottens eget uppdrag. 

 

Kvinnors sexliv har varit undergivet till mannen som kvinnor i regel genom historien var tvungna att gifta sig med, eller av olika ekonomiska anledningar valde själva att bilda familjen med.

Som svagare i samhället, utan någon hjälp, har kvinnor under tusentals år upplevt tortyr som skapade enorm rädsla hos alla kvinnor som tvingades att se andra kvinnor som gjorde motstånd och straffades för det. Det speglas i samhället även just nu i denna värld vi lever i.

 

Att leva livet med en partner som inte kan tillfredsställa sin partner är ren mardröm som orsakar negativa psykiska tillstånd vilket i många fall leder till självmord.

Med utbildning och träning i kärlek och sex, kan detta lidande undvikas för att skapa glädje.

Problematiken står kvar fortfarande idag som en kinesisk mur, vilket skapar lidande.

 

De flesta vill ha sex, men i den stund när de känner för det och i den stund när de är attraherade av någon annan. Vissa mer och vissa mindre. Det måste ske på lika villkor.

Detta tillfälle för njutning måste ges till dem som vill uppleva sex.

Problem uppstår om man har hittat en som man vill ha sex med, men brottas med en massa frågor:

Hur bli det om man inte vet vad ska man göra för att få uppmärksamhet?

Om man inte vågar och tror att man duger?

Kan man träna bort alla tankar som gör att man blir utan kärlek och sex?

 

SSF vill jobba aktivt för att ta bort alla dåliga rykten om sex, att ta bort alla hämningar som finns och är förknippade med sex.

 

SSF jobbar aktivt för att fler människor så som i Sverige så även i hela världen ska minska sin rädsla som har skapats genom historien. Sex är något vackert som alla behöver. 

När det kommer till sex så måste vi lära oss, träna och förbättra varje segment för att uppnå ett bättre liv. Det får inte vara något man skäms över.

 

Målet är att dels utbilda individer i olika grenspecifika idrottsliga färdigheter, att hantera vinst och förlust, följa regler och instruktioner samt vikten av seriösa träningssatsningar för att nå idrottsliga mål. 

Just kombinationen av föreningsfostran och tävlingsfostran sätter, enligt Peterson, en stark prägel på all idrottsverksamhet.

Hur en läroplan för sport formuleras skiljer sig ofta från hur den tolkas. Ofta görs det tolkningar, tillägg och från den ursprungliga läroplanen i transformeringsfasen, enligt Göran Linde. Egna policydokument för SF RF uppmanade således SF att skriva egna policydokument utifrån Idrotten vill. Förbunden erbjöds också stöd för detta, i form av såväl pengar som rådgivning. 

 

SSF följer alla policydokument, stödjer sina medlemmar och uppmanar för ett sunt liv inom sport dem själva utövar och tränar på elit och internationell nivå.