SSF är de enda som kan tilldela certifikat till en medlem inom sex – sport. Alla medlemmar som tillhör SSF kan ansöka om certifikat.