Vårt mål med SSF är att hjälpa till att stärka medlemmar och sport utveckling. 

Vi vill ge något tillbaka till en grupp människor som har varit berövade sin rätt till sin egen kropp och behöver tillfredsställa sin sexualitet.

Vår fundamentala pelare för framgång är att hela tiden vilja gå framåt. 

Genom SSF kommer vi ge ambitiösa individer en stimulans att höja sin kompetens – och därigenom påverka medlemmar till det bättre.