Swedish sex federation (SSF) organiserar, utbildar, tilldelar certifikat och stipendier mm. till aktiva medlemmar som tränar och tävlar i sex.

Swedish sex federation var först i världen att organisera Världsmästerskap i sex.

En av dem viktigaste drifter som SSF kämpar för är starkt motstånd mot mäns dominans över kvinnor. 

 

Sex är en av få sporter eller den enda sport som kvinnor dominerar på nästan alla plan.

Det är ett svårt slag mot män som har stigmatiserat kvinnor i tusentals år. Kvinnor är mer överlägsna i sex som sportutövning än någon annan sport. 

Kvinnor dominerar och är bättre i nästan alla grenar än män, vilken skapar ett kraftigt motstånd hos en bred publik som fortfarande vill ha mäns dominans över kvinnor.

 

Tyvärr sker det i många länder att kvinnor är stigmatiserade och utnyttjas.

I sex som sport finns inte någon fördel för män, allt sker på samma villkor för män såsom för kvinnor oavsett vilken nivå de tränar eller tävlar i.

I världen finns enligt FN, 195 länder. Många länder av de 195 som finns har militär utbildning, tillverkning av vapen eller en enormt stor budget avsedd för någon typ av användning av våld.

 

Med tårar i ögonen kan SSF konstatera att ingen av de 195 länderna i världen har något utbildningscenter som skulle använda skattepengar för att utbilda folk i kärlek och sex som är det mest fredliga i mänsklighetens historia.

 

SSF jobbar framgångsrikt för att organisera och utbilda fredliga människor som vill träna

och eventuellt tävla i det mest fredliga på jorden, kärlek och sex.

 

På grund av att sex som en sportgren ibland uppfattas av en del människor som har

rädslan att sex, kvinnor och svaga i samhället kan utnyttjas, vill SSF ta avstånd och upplyser om:

 

SSF strider för att sex ska få högre krav på utbildning med sexologer, psykologer, sexterapeuter som har kunskap i denna sportgren. Vi vet att sex är underskattat.

Sex är inte bara övertygelse att det bara är att ”hoppa på” och tro på sig själv så långt tills hen är nöjd.

Sex är visuell attraktion, verbal kontakt, respekt för andra partners, kroppskontakt, psykisk trygghet, fysisk attraktion och massa andra faktorer som med hjälp av utbildad personal med rätt utbildning och rätt träning ska kunna stimulera och erbjuda hen att känna sig uppskattad och glad. 

 

SSF vill aktivt ändra synen på sex, vi vet från olika studier att 30 % kvinnor aldrig har upplevt orgasm. Folk ska lära sig igenom SSF:s  utbildningar som i första hand sker med kläderna på, så att de ska kunna dra nytta av de teoretiska delarna i praktiken vid senare tillfälle.

Det är oerhört viktigt att alla medlemmar ska lära sig själva om deras kropp, plus en detaljerad utbildning om kroppens anatomi innan de blir redo för det praktiska.

 

För varje yrke, sport, hobby, mm. finns regler, utbildning eller hjälpmedel som kan förbättra den allmänna inställningen för ovan nämnda, men i dagsläget saknar vi en transparent handling när det gäller sex. SSF vill genom utbildningar se till att minska rädslan för att man inte känner sig tillräcklig och därmed kan använda sin fulla kapacitet. 

Folk vill lära sig mer, träna mer och till och med att tävla om man anser att man har tillräcklig kunskap och vilja för sex som sport.

 

Konsekvenser som följer med bilder av nakna kvinnor, i övrigt är frågan som måste minimaliseras. Även år 2022 är det straffbart i många länder, till och med dödsstraff förekommer för personer om de visar sin kropp och sexualitet. 

Vem i hela världen jobbar aktivt med utbildning för så livsviktiga frågor för att detta vansinne ska försvinna och annulleras helt från människors liv.

 

Kvinnor har utnyttjats och utnyttjas fortfarande. De har inte rätt att bestämma själva över sin kropp. Detta måste ta stopp. Många kvinnor är t.o.m. övertygade att de måste göra saker för att tillfredsställa sina män.

 

Vi har många gånger upplevt att Stockholm syndrom kan uppnås på några veckor. Det ger oss verktyg att kunna förstå vilket lidande och underkastelse kvinnor har upplevt under tusentals år. Rädslan är en jättestor faktor för människor som tar felaktiga beslut som de ångrar och med tiden kommer nya generationer kvinnor som faller i samma spår, det kallas ond cirkel.

 

SSF tar avstånd från aktiva medlemmar som på något sätt är inblandade i illegal verksamhet. Eventuella medlemmar som på något sätt är inblandade i illegal verksamhet kommer att sanktioneras på ett konsekvent sätt. 

 

Prioritet nummer ett för SSF är att alla som utövar sex som sport kommer att känna sig trygga både i respektive klubbs lokaler och direkt anslutande omgivning. 

Träning och tävling ska vara uppmuntrande för engagemang och utbildning som ska vara livet ut eller för eventuella tävlingar på amatör, elit eller internationell nivå.

 

SSF tillåter utbildning, träning och tävling endast i klubbens lokaler avsedda för det syftet och i förväg bestämda platser. För klubbens lokaler ansvarar klubbens styrelse. De ska se till att alla riktlinjer för utbildning, träning och tävling följs.

 

SSF fördömer och tar avstånd från allt våld eller något annat påtvingat engagemang av de som är deltagare eller är på något sätt engagerade i klubbens arbete. SSF tar även avstånd från aktiviteter som BDSM på grund av att SSF anser att det inom BDSM förekommer en viss våldsamhet som SSF ta ett tydligt avstånd ifrån.